12. Oktober 2017 10.00-10.59

Dette er blitt et av nordmenns favorittreisemål

Røm fra høstvær og jobbstress. Den hete vulkanøya Tenerife er mer enn bare hotellkompleks og turistfeller.
Les mer om Tenerife.

Stans i T-bane trafikken

Sporveien sier de jobber for å bedre feilen, men kan ikke si hvor lang tid det vil ta. Det er stengt for trafikk mellom Stortinget og Majorstuen. T-banen snur begge steder.
Les mer om Majorstuen, Stortinget og T-bane.
Vil ha flere IKT-studieplasser
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Universitetet i Oslo (UiO) med 2,3 millioner kroner til 55 studieplasser i IKT. De vil også gi 50 millioner kroner til startbevilgning til Livsvitenskapsbygget ved universitetet. Tilskuddet til Den franske skolen er foreslått økt med 15 millioner kroner.
Trafikkulukke på Grønland
Drammen. Kreftingsgate/Grønland. Trafikkuhell. 2 biler involvert. Nødetater på vei Politiet S Buskerud (@politiopssbusk) October 12, 2017
Les mer om Grønland.

Ny kai på Båly

Lindesnes kommune får cirka 5,5 millioner kroner til forlengelse av kaien ved Båly fiskerihavn, ifølge regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år. Regjeringen foreslår å bevilge totalt 31,1 millioner kroner til kommunale fiskerihavneanlegg i landet.
Les mer om Båly.
Dette betyr statsbudsjettet for Rogaland
Hva får Rogaland fra regjeringen? Og hvilke prosjekter i fylket er utelatt fra statsbudsjettet? Her er oversikten.
Les mer om Rogaland.
Her er statsbudsjettet for Hordaland i 2018
Flaumsikring, pengar til veg og bane og meir til Sjøforsvaret. Her er dei viktigaste budsjettforslaga for Hordaland.
Les mer om Hordaland og Sjøforsvaret.
Teater Innlandet rimelig fornøyd
Teater Innlandet får en økning på 2,2% i overføring fra staten neste år. Direktør Hege Strand sier det nesten dekker lønns- og prisstigningen og at dette var det beste de kunne håpe på. Teater Innlandet får ca 24,6 millioner fra staten hvis forslaget til statsbudsjett blir vedtatt.
Glede ved Sintef Raufoss
Regjeringen gjør kompetansesenteret til en nasjonal motor for omstilling og produksjonsutvikling. Tilsammen økes bevilgningene med 15 millioner kroner til landets industriklynger. Administrerende direktør Svein Terje Strandlie mener dette vil gi rom for å utvikle arbeidsplasser i nye næringer i Innlandet.
20 mill til kommuner med ulverevir
Ordningen med tilskudd til kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold som kom i fjor, skal videreføres. Som i fjor, foreslås det satt av 20 millioner kroner. Målet med ordningen er å bidra til konfliktdemping i kommuner med ulverevir.
Les mer om Hedmark og Østfold.
Elegant fra Ane
Ane Bjerkan fra Inderøy konstruerer popmusikk av det elegante, intelligente slaget.
Les mer om Ane og Inderøy.
- Et godt utgangspunkt, sier Venstre. Det er AP og SV uenig i
SV mener statsbudsjettet er gull for de rikeste. Ap mener det er liten vilje til å satse på velferd og arbeid. Ikke uventet møter statsbudsjettet motstand hos opposisjonen.
Les mer om Venstre.
KrF provoserte eigne veljarar
Det ser for meg ut til at det ikkje var samarbeidet som kosta, men at ein ikkje stod ved det når det gjaldt.
RBK-talentets første mål etter flere tøffe kneoperasjoner:- Hadde glemt hvordan det var
Nå er Andreas Helmersen lei av å snakke om korsbåndsskader og kjedelig opptrening.
Dyrere kino og mer kollektivt
Dyrere kinobilletter, fjerning av skatteklasser og Tesla-avgift er noen av de viktigste budsjettpunktene for din lommebok. Les mer om hva budsjettet betyr for deg på TV2.no.
Les mer om Tesla-avgift.
Statsbudsjettet på 1 – 2 – 3
Et budsjett for økonomisk vekst, flere i jobb og et bærekraftig velferdssamfunn, melder regjeringen.
Ingen kutt i eiendomsskatten på bolig
Regjeringen legger ikke opp til kutt i eiendomsskatten på bolig, men foreslår å innskrenke handlingsrommet kommunene har når de vil innføre eller øke skatten.
De var veldig dumme som kjøpte Funcom i februar
DN advarte om denne tulleaksjen dagen etter den nådde høyeste kurs i 2017. Siden har aksjen stupt 63 prosent. Advarselen traff toppen klokkerent.
Les mer om Funcom.
Millioner til politiets beredskapssenter
Beredskapssenteret skal huse politiets beredskapstropp, bombegruppe, krise- og gisselforhandlertjeneste og helikoptertjeneste.
Dette betyr statsbudsjettet for Vestfold
Regjeringen la i dag frem forslag til statsbudsjettet for 2018. Dette betyr budsjettet for Vestfold.
Les mer om Vestfold.
Penger til jernbane
Regjeringa foreslår i statsbudsjettet å bruke 642 millioner kroner på å videreføre planleggingen av dobbeltsporet jernbane på Vestfoldbanen neste år. Det innebærer penger til prosjektene Nykirke-Barkåker, Tønsberg-Larvik i tillegg til Drammen-Kobbervikdalen/Drammen-Gulskogen i Buskerud.
Millionar til Fjell
I statsbudsjettet som vart lagt fram klokka 10 i dag, foreslår regjeringa å løyve 9,6 millionar kroner til bydelen Fjell i Drammen neste år, skriv Drammens Tidende. Prosjektet Fjell 2020 skal gjere bydelen til ein betre stad å leve. Rammene for heile prosjektet, som starta i 2009 og held fram til 2020, er på nærare 700 millionar kroner. Prosjektet omfattar blant anna eit nytt aktivitetshus og eit solid løft for skulen på Fjell.
Les mer om Drammen og Fjell.
Statsbudsjettet for Aust-Agder: Penger til fengsler og veier
Finansminister Siv Jensen (FrP) gir som ventet penger til veier og fengsel i Aust-Agder i forslag til statsbudsjett.
Les mer om Aust-Agder.
Riksvei 9 bygges ut
Opprustingen av riksvei 9 i Setesdal fortsetter på strekningen Bjørnarå-Optestøyl i Bykle neste år. Det går det fram i forslag til statsbudsjett. Setesdølene har vært bekymret for om vegbyggingen ville stoppe opp.
Barnevernsprosjekt får mer penger
Regjeringen vil videreføre bevilgningen på 1,2 millioner kroner til forsøksprosjektet «Tverretatlig akuttjeneste for barn og unge i Kristiansand. Prosjektet er et samarbeid mellom barnevernstjenesten og Sørlandet sykehus. Prosjektperioden varer ut 2019.
Mindre penger til klimatiltak
I 2016 ble det opprettet en tilskuddsordning for kommunale klimatiltak Klimasats i Miljødirektoratet. I 2017 ble det tildelt 150 millioner kroner. Alle fylker har fått tildelt midler til ulike prosjekter. Regjeringen foreslår å videreføre ordningen med en bevilgning på nærmere 107 millioner kroner i 2018.
Les mer om Miljødirektoratet.
Ektefeller kan tape 12.576 kroner på fjerning av skatteklasse 2
Regjeringen ønsker å fjerne dagens ordning med skatteklasse 2. Fjerning av skatteklasse vil medføre at fra neste år vil ektefeller som i dag har skatteklasse 2 få en skatteøkning.
Regjeringen er forberedt på å tape mer enn hver tredje krone på fornybarfondet
Regjeringen gir Fornybar AS et oppstartsbudsjett på 400 millioner og forbereder seg på milliardtap.
Oljevirksomhet gir staten 183 milliarder i inntekter
Olje- og energidepartementet oppjusterer anslaget over hvor mye penger staten vil få inn fra olje- og gassvirksomheten i 2018. - Store oljeinntekter må ikke tas for gitt, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass.
Bil på taket i Time
En bil med en voksen og et barn havnet på taket på Undheim torsdag formiddag.
Les mer om Time og Undheim.
Dette betyr budsjettet for boligeierne
Men Regjeringen vil innskrenke kommunenes handlingsrom.
Reagerer på skatteforslag
Regjeringen foreslår å fjerne skatteklasse 2 i statsbudsjettet for å få flere innvandrerkvinner i jobb. Flere reagerer sterkt, deriblant KrF og Norges Kvinne- og familieforbund.
Les mer om KrF.
De viktigste nyhetene i kulturbudsjettet 2018
Dyrere NRK-lisens og mer til egne prestisjeordninger.
Kinas rikeste blir stadig rikere
Kinas rikeste blir stadig rikere, og den aller rikeste skal nå være god for hele 340 milliarder kroner.
InterCity-utbyggingen kan starte
I sitt forslag til statsbudsjett for 2018 setter regjeringen av 745 millioner kroner til en mulig anleggstart for jernbaneutbyggingen på strekningen fra fylkesgrensa til Rygge.
Les mer om Rygge.
Økte avgifter på alkohol og tobakk
Regjeringen foreslår å øke avgiftene på lokkevarer som alkohol og tobakksprodukter med 1,6 prosent i sitt forslag til statsbudsjett for 2018. NHO Østfolds regiondirektør Roald Gulbrandsen frykter at det vil øke prisforskjellene mellom Norge og Sverige.
Øker flypassasjeravgiften
Den kontroversielle flypassasjeravgiften økes fra 82 til 83 kroner i det foreslåtte statsbudsjettet. Avgiften ventes å gi 1,8 milliarder kroner i inntekt til staten. Jotunfjell Partners, som nå eier Moss lufthavn Rygge, har sagt at avgiften må endres for at de skal få til ny trafikk på Rygge. Ryanair la ned sin base på Rygge etter at flypassasjeravgiften ble innført i fjor.
Les mer om Rygge.
Dette betyr statsbudsjettet for Telemark
I dag klokka 10.00 la finansminister Siv Jensen fram regjeringas forslag til statsbudsjett for 2018.
Les mer om Siv Jensen og Telemark.
Dette får Vest-Agder i statsbudsjettet
100 fengselsplasser og -administrasjon i Mandal. Mer penger til UiA og Sørlandets Kunstmuseum. Omsorg- og behandlingsinstitusjon for barn i Søgne er noen av punktene i budsjettforslaget.
Les mer om Mandal, Søgne, UiA og Vest-Agder.
Får penger til Tangen-samling
Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Sørlandets Kunstmuseum med 2 millioner kroner som skal brukes for å legge til rette for kunstsamlingen som forretningsmann Nicolai Tangen har donert til Kristiansand.
Får meir pengar
Regjeringa vil auke tilskotet til museumsskipet D/S Hestmanden med fire millionar kroner. Det går fram i forslag til statsbudsjett.
Satser på Helgeland
I statsbudsjettet for 2018 er det satt av totalt 1,5 milliarder til nybygging og utbedring av E6 på Helgeland, og de totale investeringskostnadene er beregnet til 6,6 milliarder kroner. Det er lagt opp til anleggsstart på strekningen Kapskarmo-Brattåsen-Lien i Grane. Strekningen går over 22 kilometer og innebærer at E6 legges i ny tras vest for Trofors.
Bredbåndsutbygging
Regjeringen foreslår å bevilge 69,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler.
Trafikkuhell Lillehammer bru
Det har vært et trafikkuhell på Lillehammer bru litt før klokka 10.00. En personbil og en lastebil har støtt sammen. Det er ikke meldt om personskade, men det er problemer med trafikken forbi ulykkesstedet.
Les mer om Lillehammer.
50 mill til innovasjon i landbruket
Regjeringen foreslår å bevilge totalt 50 millioner kroner for å stimulere innovasjon og næringsutvikling i landbruket. Av disse vil det bli delt ut 3,4 millioner kroner i fylkesvise utrednings- og tilretteleggingsmidler (UT-midler) til Hedmark fylke.
Les mer om Hedmark.
Ny økning av «moroskatten
Kino, museer, fornøyelsesparker og idrettsarrangementer er blant det som blir dyrere når regjeringen foreslår å øke momsen.
Martin Linge blir 42 prosent dyrere enn planlagt
Totals Martin Linge-prosjekt sprekker med 12,1 milliarder kroner, mens Statoils Aasta Hansteen blir 4 milliarder kroner dyrere enn planlagt, viser en oversikt over prosjekter på norsk sokkel i statsbudsjettet.
Regjeringen vil kutte i folkehøgskolene
Regjeringen foreslår igjen drastiske kutt for folkehøgskolene i statsbudsjettet. Både Solborg, Jæren og Lundheim får mye mindre penger om budsjettet vedtas.
Les mer om Jæren og Lundheim.
Ikke penger til elektrifisering av Trønderbanen i budsjettet
- Tidenes mageplask, sier SVs Lars Haltbrekken.
Les mer om Trønderbanen.
Nå blir det dyrere å se på tv, gå på kino og museer
Regjeringen øker momsen på disse kulturtilbudene.
Dette betyr statsbudsjettet for lommeboken
Lavinntektsfamilier må betale mer skatt, mens de som har råd til Tesla, får høyere avgifter. Her er vinnerne og taperne i årets statsbudsjett.
Les mer om Tesla.
Her konkurrerer Märtha Louise internasjonalt igjen
TELENOR ARENA (VG) Oslo Horse Show er i gang, og prinsesse Märtha Louise ble nummer tre i sin klasse i sitt comeback i internasjonale konkurranser.
Les mer om Märtha Louise.
Dykkere gjorde nytt funn i ubåt-saken: Dro opp sag fra havet
Dansk politi har funnet en sag de sjekker mot Kim Wall-saken.
Les mer om Kim Wall-saken.
Vipps fungerer igjen
Pengeoverføringstjenesten Vipps er i drift igjen etter å ha vært nede i over fire timer.
Regjeringen hever den lave momssatsen – statens inntekter øker med halv milliard kroner
Den laveste momssatsen øktes fra 10 prosent til 12 prosent i regjeringens forslag til statsbudsjett, etter det NTB erfarer.
Les mer om NTB.
Her er Jensens finanstale
- Den vanskeligste tiden i norsk økonomi er nå over, sier finansministeren under presentasjonen av statsbudsjettet for 2018.
Regjeringen gir 70 millioner mer for å få unge ut i arbeid
Regjeringen vil øremerke 100 millioner kroner for å hjelpe unge ut i arbeid og utdanning.
- Et budsjett som er gull for de rikeste og gråstein for folk som har minst
SV reagerer kraftig på regjeringens forslag til statsbudsjett, som de mener fører til økte forskjeller.
Brukere av verdens største pornonettsted ble angrepet av virus
PornHub-brukere i USA, Canada, Storbritannia og Australia ble rammet av viruset «Kovter, som er forkledd som en enkel programvareoppdatering.
Brakk sin egen nakke i forsøk på å komme løs
En elgokse møtte døden på et tragisk vis da den viklet seg fast i en gammel telefonlinje i Nordvika i Valnesfjord.
Les mer om Nordvika og Valnesfjord.
Økte oljeinvesteringer
Regjeringen venter fallende oljepriser. Oljeinvesteringene oppjusteres fra anslaget i mai.
En ny roman på verdensarenaen
Maja Lunde skriver lokalt, men tenker globalt. «Blå, oppfølgeren til «Bienes historie, er en ny roman å regne med på verdensarenaen.
Lufthansa kjøper opp Tysklands nest største flyselskap
Skaffer seg kontroll over store deler av Air Berlin.
Les mer om Air Berlin.
De viktigste nyhetene i kulturbudsjettet 2018
Dyrere NRK-lisens og mer til egne prestisjeordninger.
Avgiftsbombe for elbiler og hybrider
Regjeringen foreslår en rekke endringer i avgiftene for elbiler og hybridbiler. Spesielt de største bilene blir dyrere.
Dette betyr statsbudsjettet for Østfold
Her er noen av hovedpunktene for Østfold fra regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 som ble lagt frem klokken 10.
Les mer om Østfold.
1,7 mill. til IKT-fag
Universitetet i Agder får 1,7 millioner kroner neste år som skal brukes til å opprette 40 studieplasser i IKT-fag. Det går frem av forslaget til statsbudsjett for neste år.
Les mer om Agder.
Jublar for fengselspengar
Evje og Hornnes-ordførar Bjørn Ropstad er godt nøgd med at regjeringa vil løyve pengar til 20 nye soningsplassar ved fengselet på Evje. – Det var viktig og naudsynt å få ei avklaring. Arbeidsplassane blir uffatteleg viktige, seier han.
Trafikksikkerhetstiltak riksvei 3
Regjeringen foreslår å prioritere midler til trafikksikkerhetstiltak på strekningen Atna sør- Atna nord og rasteplass ved Bjørå.
Les mer om Atna og Bjørå.
Gang- og sykkelvei langs E16
Regjeringen foreslår å prioritere midler til å bygge gang- og sykkelvei langs strekningen fra Øyset til Langeland på E16 i Kongsvinger. Den vil også bevilge penger til å bygge om krysset ved Korsmo i Sør-Odal.
Statsbudsjettet: Ny milliardoverskridelse på Martin Linge-feltet
De pågående utbyggingene på norsk sokkel har blitt 10,5 milliarder billigere siden i fjor, men Martin Linge-feltet er blitt enda dyrere.
Funn av sag i Køge bukt settes i sammenheng med drapet på Kim Wall
Dykkere har funnet en sag i Køge bukt, opplyser dansk politi. Funnet settes i sammenheng med drapet på Kim Wall.
Les mer om Kim Wall og Køge.
- RBK-unggutten er «kaxig. Han er veldig «kaxig
Levanger-trener Magnus Powell gjester Rasmus&Saga
United-legende aktuell som Oldham-manager
Manchester United-legenden Paul Scholes har vært i intervju om den ledige jobben som manager i League One-klubben Oldham.
Ser framover etter skadeår
Da Andrea Holmstrøm (18) var på full fart inn i A-laget i Grand, så begynte skadene og sykdommen.
Les mer om A-laget og Grand.
Nå er menigheten «grønn
På reformasjonsjubileet søndag skal det markeres at Sørfold er den første grønne menigheten i Salten.
Les mer om Salten og Sørfold.
Martin Linge stadig dyrere
Totals Martin Linge-utbygging er blitt 12,1 milliarder kroner dyrere enn planlagt. Det kommer frem i statsbudsjettet.
Regjeringen tar inn litt ekstra skatt - øker momsen på NRK-lisensen
Regjeringen vil øke NRK-lisensen med 50 kroner, fem kroner mindre enn NRK har bedt om. Samtidig henter regjeringen inn noen ekstra kroner fra lisensbetalerne ved å øke momsen på lisensen.
Les mer om NRK.
Slik blir skatten din i 2018
Regjeringen senker skattesatsene for 2018 i henhold til skatteforliket med de andre partiene.
660 millioner til beredskapssenter
Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Ski får 660 millioner kroner til utbygging, i regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år. Samtidig er byggeprosjektets kostnadsramme beregnet til 2,6 milliarder kroner.
Les mer om Ski og Taraldrud.
Ingen elektrifisering på Trønderbanen neste år
Regjeringa setter ikke av penger i statsbusjettet til elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen og vil gå igjennom prosjektet på nytt.
Statsbudsjettet for Aust-Agder: Fengsel og veier får penger
I dag klokka 10.00 legger finansminister Siv Jensen (FrP) frem forslag til statsbudsjett.
Les mer om Aust-Agder og Siv Jensen.
Starter bygging neste år
Bygging av nye fengsler i Mandal og Froland starter neste år og fengselet på Evje skal også utvides. Det går fram av forslaget til statsbudsjett. Det blir 200 soningsplasser i Froland og 100 i Mandal. På Evje kommer det 20 nye soningsplasser for kvinner.
Les mer om Evje, Froland og Mandal.
Fremviste falsk identifikasjon
En gutt på 16 år fremviste falsk identifikasjon til politiet da han ble stoppet mens han kjørte en bil. Hendelsen skjedde ved Birkenlund skole i Arendal.
Les mer om Arendal og Birkenlund.
250 millionar til ny bru
Regjeringa føresler å bruke 250 millionar kroner på bygging av ny Varoddbru i Kristiansand neste år. Det kjem fram i forslaget til statsbudsjett.
Les mer om Kristiansand og Varoddbru.
Slik vil regjeringa bruke pengar i Sogn og Fjordane
Regjeringa presenterer i dag sitt framlegg til statsbudsjett for neste år.
Les mer om Fjordane og Sogn.
Oljebransjen: Budsjettet viser hvor viktig oljeinntektene er
Norsk olje og gass mener at neste års statsbudsjett viser hvor viktig det er å holde inntektene fra olje- og gassvirksomheten oppe.
Scholes aktuell som Oldham-manager
Manchester United-legenden Paul Scholes har vært i intervju om den ledige jobben som manager i League One-klubben Oldham. Flere engelske medier skriver at 42-åringen er høyaktuell for å ta over jobben etter John Sheridan, som ble fjernet i forrige måned.
Siv Jensen foreslår tre milliarder kroner i nye skattelettelser
Regjeringen legger opp til nye skattelettelser neste år.
Dette får Rogaland
Disse bevilgningene foreslås det at Rogaland får i statsbudsjettet for 2018.
Les mer om Rogaland.
Dette får Trøndelag penger til neste år
Se hvordan pengene fordeles i Trøndelag.
Les mer om Trøndelag.
Disse veiene får penger i Hordaland
E 16 og E 39 får fortsatt planleggingsmidler. Bybanen får 300 millioner.
Les mer om Hordaland.
Togprosjekt blir utsatt i opptil to år
Opprustet godsterminal og nytt signalanlegg i Bergen sentrum må planlegges på nytt.
Les mer om Bergen.
Lånet til Moods of Norway var sikret
Det er direkte feil å hevde at skattebetalerne og Innovasjon Norge påføres et større tap etter lånet til Moods of Norway.
Les mer om Innovasjon Norge og Norway.
FFK-heltene skjelver – frykter nedrykk til 2. divisjon
Fredrikstad Fotballklubb skjelver. I grunnvollene. For første gang siden 2002 kan det bli gjensyn med nivå tre i norsk fotball.
Sag funnet i ubåtsøket
København-politiet melder at de har funnet en sag i forbindelse med søket etter de siste kroppsdelene til den drepte journalisten Kim Wall.
Les mer om Kim Wall.
– Vanvittig! Jeg har aldri vært med på noe lignende
Det var ikke bare Emilie Haavis drømmemål som skapte overskrifter i onsdagens Champions League-sluttspill. Nå er de norske landslagsjentene i utlandet delte i synet på hvorvidt LSK er en god motstander i turneringen.
Les mer om LSK og Vanvittig.
IEA ser et balansert oljemarked i 2018
Det internasjonale energibyrået (IEA) venter vekst i oljeetterspørselen i 2018.