13. Januar 2018 04.00-04.59

Mistenker at brann i Østfold var påsatt

Politiet mistenker at det er noen ungdommer som står bak brannen i Spydeberg.
Les mer om Spydeberg og Østfold.

Striden om Statistisk sentralbyrå

Siv Jensen finner ikke noe galt i måten Finansdepartementet har styrt Statistisk sentralbyrå. Men det er lett å se at dette ikke har vært bra nok.