Vil mangedoble oppdrett på Island

Vil mangedoble oppdrett på Island

Fire norske oppdrettsselskaper satser tungt på mangedobling av oppdrett på Island. Men de møter økende motstand.
Les mer om Island.