Ubalansert om finansiell stabilitet

Ubalansert om finansiell stabilitet

Gjedrem-utvalgets drøfting av finansiell stabilitet lider av mangel på balanse i fordeling av oppgaver mellom det finansielle tilsynet og sentralbanken.

Anbefalt for deg