Om 15 dager bør dette selskapet slås konkurs

Om 15 dager bør dette selskapet slås konkurs

Pass på at du ikke har aksjer i selskapet. De pengene er tapt.