Elever på Oslo-skole må gjennom sikkerhetssluse

Elever på Oslo-skole må gjennom sikkerhetssluse

Nå må alle besøkende til Bjørnholt videregående ha adgangskort etter «flere uheldige episoder og trusler om vold.
Les mer om Bjørnholt og Oslo-skole.