«Dumskap kan gi Oslo milliardregning

«Dumskap kan gi Oslo milliardregning

Oslo kommune kan få milliardregningen dersom minoritetsaksjonærene i Hafslund vinner frem i retten. Finansprofessor Thore Johnsen mener kommunen har opptrådt uforsvarlig.
Les mer om Hafslund og Oslo.