Veivesenet: Ikke dyrere å bygge motorvei i Norge

Veivesenet: Ikke dyrere å bygge motorvei i Norge

Å bygge motorvei i Norge koster omtrent det samme som i Sverige og Danmark, hevder Statens vegvesen.
Les mer om Danmark, Norge og Sverige.