Norske Skogs gjeldsfrist utsatt i n uke

Norske Skogs gjeldsfrist utsatt i n uke

Ny frist satt til 23. august.