Trafikkuhell i Lier

Trafikkuhell i Lier

Det har vært et trafikkuhell midt på brua ved rundkjøringen på Rv23 ved Amtmandsvingen. To biler er involvert og det skal ikke være noen personskade. Politiet er på stedet og det er trafikale problemer.
Les mer om Amtmandsvingen, Lier og Rv23.