Ny gang- og sykkelveg

Ny gang- og sykkelveg

Nesten n km med forbedret veg for gående og syklende i Snertingdal ble høytidelig åpnet i dag. Prisen er 21 millioner kroner. (På bildet: Ordfører Bjørn Iddberg og Elisabeth Thoresen i fylkeskommunens komit for samferdsel og trafikksikkerhet).