Saget av penis i sirkelsagulykke

Saget av penis i sirkelsagulykke

Kirurgene jobbet i over åtte timer for å berge den stakkars mannens manndom. Hendelsen skjedde i en landsby i England mandag. Politiet behandler saken som en ulykke.
Les mer om England.