«Jeg er så utrolig glad jeg fikk tatt akkurat det bildet

«Jeg er så utrolig glad jeg fikk tatt akkurat det bildet

Sandra opplevde fødsel og død med fire måneders mellomrom.