Erna kom med stikk mot Jonas: - Det er lurest å være for det man er for og imot det man er imot

Erna kom med stikk mot Jonas: - Det er lurest å være for det man er for og imot det man er imot

Valgvinneren fikk spørsmål om hun ville gi råd til valgtaperen. - Det er en belærende tone, Erna Solberg, svarte Støre.
Les mer om Erna Solberg og Støre.