Grunnlova hindrar ny valordning i dei nye storfylka i Norge

Grunnlova hindrar ny valordning i dei nye storfylka i Norge

Sjølv om ei rekkje fylke i Norge kan bli slått saman frå 2020 vil det høgst sannsynleg bli halde stortingsval etter dei gamle grensene heilt fram til 2025.
Les mer om Norge.