Tettleiken aukar med tettstadstorleiken

Tettleiken aukar med tettstadstorleiken

Jo større tettstaden er, jo tettare bur folk i sentrumssonene. Like fullt er det fleire gonger så mange tilsette som busette per kvadratkilometer i både by- og bygdesentera.