Aktivitet i sentrumssoner, 1. januar 2017

Aktivitet i sentrumssoner, 1. januar 2017

Statistikken gir tal for tettleik av busette, tilsette og bedrifter i områder definert som sentrumssoner. Der konfidensialitetskriteria er innfridde, er også andelen av den samla detaljvareomsetninga som finn stad i hovedsentrum og tettstadane i kommunen.