Svakere årsresultat for verdipapirfondene

Svakere årsresultat for verdipapirfondene

Verdipapirfondenes årsresultat i 2016 ble 49 milliarder kroner. Dette er en nedgang fra året før på 8 milliarder.