– Vi får like mye betalt for å være hjemme som for å gå på jobb

– Vi får like mye betalt for å være hjemme som for å gå på jobb

Det går flere årsverk tapt i Norge enn i land vi kan sammenligne oss med. Årsaken er våre generøse velferdsordninger, mener økonomer.
Les mer om Norge.