– Nærmest en krise for sykepleiere

– Nærmest en krise for sykepleiere

Vestfold lyser ut for få heltids sykepleierstillinger, mener Norsk Sykepleierforbund.