Gode håndvaskrutiner kan minke sykdom i barnehagen

Gode håndvaskrutiner kan minke sykdom i barnehagen

De som jobber i barnehager er iblant de yrkesgruppene som har høyest sykefravær i landet. Smittevernlege i Bodø, Kai Brynjar Hagen mener at man kan endre dette ved hjelp av gode rutiner.
Les mer om Bodø og Kai Brynjar Hagen.