Innstillinger og forsinkelser på Oslo S

Innstillinger og forsinkelser på Oslo S

Togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm står på grunn av signalfeil, melder Bane Nor. Vestover går det trafikk.
Les mer om Bane Nor og Lillestrøm.