- Ikke likestill meg på bekostning av landet mitt

- Ikke likestill meg på bekostning av landet mitt

Martine vil ikke ha lavere fysiske krav i Hæren for at flere kvinner skal komme inn.
Les mer om Hæren.