Oslo-byrådet vil stanse økning i kollektivprisene

Oslo-byrådet vil stanse økning i kollektivprisene

Byrådet i Oslo vil stanse den planlagte prisøkningen på kollektivtrafikk, men fylkesordføreren i Akershus er skeptisk til et spleiselag.
Les mer om Oslo.