Redusert ytelse er ikke løsningen

Redusert ytelse er ikke løsningen

Det er lett å sitte på kontor i byen og tenke at reduserte trygdeytelser vil føre til økt yrkesdeltagelse.