Gjenbruk av kontrollører

Gjenbruk av kontrollører

Representantskapet i Norges Bank er en overlevning fra fortiden, men bør likevel tas med i den nye styringsstrukturen.