Skal svare på hvordan Byåstunnelen kan bli

Skal svare på hvordan Byåstunnelen kan bli

Statens vegvesen skal finne ut av hva en fremtidig tunnel mellom Byåsen og Sluppen kan koste og hvordan den kan se ut. Vil legge frem sak for Miljøpakken våren 2018.