Her raser VM-stjernen etter velt: – Hvem sin helvetes jakke var det?

Her raser VM-stjernen etter velt: – Hvem sin helvetes jakke var det?

Marco Haller freste mot publikum etter å ha blitt felt på vei opp Laksebakken for siste gang.
Les mer om Laksebakken og VM-stjernen.