Har du rett på svangerskapspenger?

Har du rett på svangerskapspenger?

Regelverket som omfatter svangerskapspermisjon beskytter i utgangspunktet fosteret, ikke deg som gravid.