Er du aksjonær i Norwegian bør denne grafen skremme vettet av deg

Er du aksjonær i Norwegian bør denne grafen skremme vettet av deg

Dette er DNs tolkning: shorterne ler av Bjørn Kjos innsidekjøp på 200 mill.
Les mer om Norwegian.