Få «mannen ut av den offentlige forvaltningen!

Få «mannen ut av den offentlige forvaltningen!

Er det ikke på tide å kvitte seg med titler som «offentlig tjenestemann, «rådmann, «fylkesmann og «sivilombudsmann?