Et persontog har kollidert med en stridsvogn, og sporet av

Et persontog har kollidert med en stridsvogn, og sporet av

Ved Trosa i Sverige. Fire personer ble skadet i ulykken.
Les mer om Sverige.