Lavinia (24) slipper fengsel etter å ha knivstukket daten sin fordi det ville ødelagt karrieren hennes

Lavinia (24) slipper fengsel etter å ha knivstukket daten sin fordi det ville ødelagt karrieren hennes

- Å hindre denne ekstraordinære kvinnen i å forfølge drømmen om å bli lege, vil være en for streng straff.