Tog innstilt på Dovrebanen

Tog innstilt på Dovrebanen

Flere avganger på Dovrebanen er innstilt på grunn av signalproblemer mellom Kløfta og Eidsvoll. NSB kjører alternativ transport på strekningen.
Les mer om Dovrebanen, Eidsvoll og Kløfta.