Ingen KrF-støtte til omgjøring av tvangsvedtak

Ingen KrF-støtte til omgjøring av tvangsvedtak

Leka og Bindal kan gi opp håpet om å slippe kommunesammenslåing. Kristelig Folkeparti sier nei til å behandle spørsmålet på nytt i Stortinget.
Les mer om Bindal og Stortinget.