Regjeringen vil ha skatt på Airbnb

Regjeringen vil ha skatt på Airbnb

Regjeringen foreslår å fjerne skattefritaket for utleieforhold som varer mindre enn 30 dager. Forslaget er i tråd med anbefalingene fra delingsøkonomiutvalget.
Les mer om Airbnb.