Erna forsvarer skattekutt til de rikeste

Erna forsvarer skattekutt til de rikeste

Statsministeren avfeier kritikk fra Arbeiderpartiet om et passivt budsjett.
Les mer om Arbeiderpartiet.