Erna forsvarer skatekutt til de rikeste

Erna forsvarer skatekutt til de rikeste

Statsministeren avfeier kritikk fra Arbeiderpartiet om et passivt budsjett.
Les mer om Arbeiderpartiet.