EU oppretter ny påtalemyndighet

EU oppretter ny påtalemyndighet

EUs ministerråd har gitt sin endelige godkjennelse til opprettelsen av en felles påtalemyndighet for saker der det er snakk om misbruk av EU-penger.
Les mer om EU-penger.

Anbefalt for deg