Gate sperret av og kjøpesenter evakuert i Trondheim etter funn av gjenstand