Gjelden fortsetter å stige: – Et tegn på at finansielle ubalanser har bygget seg opp

Gjelden fortsetter å stige: – Et tegn på at finansielle ubalanser har bygget seg opp

Norske myndigheter ser med bekymring på at nordmenns gjeld fortsatt stiger raskere enn inntektene, til tross for at den rakettartede veksten i boligprisene har avtatt.