Fylkesvei 44 stengt etter trafikkulykke

Fylkesvei 44 stengt etter trafikkulykke

To personer fraktet til Stavanger universitetssjukehus etter kollisjon mellom Ogna og Sirevåg.
Les mer om Ogna, Sirevåg og Stavanger.