20 grader dersom ALT klaffer

20 grader dersom ALT klaffer

Restene etter orkanen «Nate har med seg varmt luft nordover, det kan gjøre helgen sommervarm for de heldigste av oss.
Les mer om ALT og Nate.