Olaf Thommessen kartla telefonloggen til nær medarbeider

Olaf Thommessen kartla telefonloggen til nær medarbeider

Leder i Bedriftsforbundet, Olaf Thommessen (51), kartla i detalj hvem hans nære medarbeider, Marit Momrak Wright, pratet med i mobiltelefonen. Styrelederen i forbundet avviser at de har gjort noe feil.

Anbefalt for deg