Store geografiske forskjeller i kolsbehandlingen: Se oversikten

Store geografiske forskjeller i kolsbehandlingen: Se oversikten

Minst 200 000 personer har kols i Norge. Ny kartlegging viser at ikke alle har et likeverdig helsetjenestetilbud - noe som kan være livsavgjørende.
Les mer om Norge.