Meir mat frå utmark

Meir mat frå utmark

Dagens regjering står bak målet om å auke den norske matproduksjonen. Skal denne auken skje med basis i norske ressursar, må utmarka brukast.