Måtte flykte da bomben smalt

Måtte flykte da bomben smalt

- Viste aldri tegn til personlig engstelse.