Sveaas' håndtering av maktspillet i Norske Skogs gjeldsforhandlinger er et svært interessant «case i forhandlingslære