Nestenulykke med Bell-helikopter på Bardufoss – flere maskiner satt på bakken

Nestenulykke med Bell-helikopter på Bardufoss – flere maskiner satt på bakken

Akslingen til halerotoren på et Bell-helikopter knakk mens motoren var i gang. Granskningskommisjon undersøker nå hva som skjedde på Bardufoss i Troms.
Les mer om Bell-helikopter.