Reiselivet oppgitt over pengebruken på Sognebåten

Reiselivet oppgitt over pengebruken på Sognebåten

Samstundes som billettprisane blir auka, skal Norled få 2,7 millionar kroner årleg i kompensasjon frå fylkeskommunen for tapte billettinntekter på Sognebåten. Reiselivet har lenge har bedt om den same summen i arbeidet med å flytta endestoggen til Flåm.
Les mer om Flåm, Norled og Sognebåten.